استاد راعفی پور درباره امام دوازدهم و دلیل غیبت ایشان

توضیحات زیبای استاد راعفی پور درباره امام دوازدهم و دلیل غیبت ایشان و داستان یازده امام قبل و یکی از دلایل نیامدن ظهور و….

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

شیعه و ظهور

شیعه

شیعه و ظهور مطالب تکان دهنده

بهینه سازی توسط : شیعه و ظهور