با دجال بصره بیشتر آشنا شویم (احمد الحسن یمانی)

سخنان متین آیت الله سیّد محمد حسینی قزوینی در مورد ادعای دروغین احمد الحسن (مدعی امام زمانی)، احمد الحسن یا احمد بصیری یا یمانی یا دجال بصره کسی است که ادعای امام زمانی کرده است و برای خود معجزه نقل می کند.

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

شیعه و ظهور

شیعه

شیعه و ظهور مطالب تکان دهنده

بهینه سازی توسط : شیعه و ظهور