سخنان دانشمند ضد وهابی های لعنتی

به نام خدا

برای نابودی هرچی وهابی هست 10 تا صلوات محمدی پسند بفرست

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

شیعه و ظهور

شیعه

شیعه و ظهور مطالب تکان دهنده

بهینه سازی توسط : شیعه و ظهور