سفره حاکم اسلام

“احنف بن قیس” نقل می کند:
روزی به دربار معاویه رفتم و دیدم آنقدر طعام مختلف آوردند که نام برخی را نمی دانستم.
پرسیدم:
((این چه طعامی است؟))
معاویه جواب داد:
((مرغابی است ، که شکم آنرا با مغز گوسفند آمیخته و با روغن پسته سرخ کرده و نِیشکر در آن ریخته‏اند.))
بی اختیار گریه ‏ام گرفت.
معاویه با شگفتی پرسید:
((علّت گریه‏ات چیست؟))
گفتم:
به یاد علی بن ابیطالب افتادم. روزی در خانه او میهمان بودم.
آنگاه سفره‏ای مُهر و مُوم شده آوردند.
از علی پرسیدم:
((در این سفره چیست؟))
پاسخ داد:
((نان جو))
گفتم:
((شما اهل سخاوت می‏باشید، پس چرا غذای خود را پنهان می‏کنید؟))
علی فرمود:
((این کار از روی خساست نیست، بلکه می‏ترسم حسن و حسین‏، نان ها را با روغن زیتون یا روغن حیوانی، نرم و خوش طعم کنند.))
گفتم:
((مگر این کار حرام است؟))
علی فرمود:
((نه، بلکه بر حاکم امت اسلام لازم است در طعام خوردن، مانند فقیرترین مردم باشد که فقر مردم،باعث کفر آنها نگردد تا هر وقت فقر به آنها فشار آورد بگویند:
بر ما چه باک، سفره امیرالمؤمنین نیز مانند ماست.))
معاویه گفت:
((ای احنف! مردی را یاد کردی که فضیلت او را نمی توان انکار کرد.))

منبع :

الفصول العلیه ، صفحه 51
ینابیع الموده ، صفحه 172
اصل الشّیعه و اصُولُها ، صفحه 65

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

شیعه و ظهور

شیعه

شیعه و ظهور مطالب تکان دهنده

بهینه سازی توسط : شیعه و ظهور