شد آسمان ها غرق نور با نوای حاج محمد رضا طاهری

شد آسمان ها غرق نور/ مکّه پر از شادی و نور/ به روی دست آمنه/ ختم رسل کرده ظهور/ زمین در مقدمش دل بی قراره با نوای حاج محمد رضا طاهری

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

شیعه و ظهور

شیعه

شیعه و ظهور مطالب تکان دهنده

بهینه سازی توسط : شیعه و ظهور