مواظب باش

شیعه باید هشیار باشد امام زمان (ع) شیعه چشم وگوش بسته که تنها به عبادت بپردازد نمیخواهد بلکه  شیعه هشیار و آگاه به شیاطین روز  و در عین حال با ایمان و یقین راسخ میخواهد گول فتنه ها و برنامه ریزی های چند هزار ساله صهیونیستها را نخوریم امام زمان (ع) و خداوند نیز همراه ما هستند اگر خود بخواهیم .

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

شیعه و ظهور

شیعه

شیعه و ظهور مطالب تکان دهنده

بهینه سازی توسط : شیعه و ظهور